مخفف عبارت Material Safety Data Sheet است. این سندی است که اطلاعات دقیقی در مورد کاربرد، خطرات، جابجایی، انبارداری، نام تجاری کالا و اقدامات اضطراری مربوط به یک ماده یا محصول شیمیایی خاص ارائه می دهد. هدف MSDS اطمینان از استفاده ایمن، انبارداری صحیح و حمل و نقل مواد خطرناک و ارائه اطلاعات ضروری به کارگران، امدادگران اضطراری و سایر افرادی است که ممکن است با این ماده در تماس باشند.
محتوای یک MSDS معمولاً شامل موارد زیر است:
شناسایی: اطلاعات مربوط به نام شیمیایی، مترادف ها، کدهای محصول و اطلاعات تماس سازنده یا تامین کننده.
شناسایی خطر: توصیف خطرات بالقوه مرتبط با ماده، از جمله خطرات فیزیکی، بهداشتی و محیطی. این بخش همچنین اطلاعاتی در مورد طبقه بندی خطر، الزامات برچسب گذاری، و مسیرهای احتمالی قرار گرفتن در معرض سایر کالاها ارائه می دهد.
ترکیب/مواد تشکیل دهنده: جزئیات مربوط به مواد یا اجزای شیمیایی ماده، از جمله غلظت یا محدوده درصد آنها.
اقدامات کمک های اولیه: راهنمایی در مورد درمان اولیه پزشکی یا اقداماتی که باید در صورت مواجهه با حوادث انجام شود، از جمله علائم، روش های اضطراری، و اقدامات توصیه شده کمک های اولیه.
اقدامات آتش‌نشانی: دستورالعمل‌هایی برای رسیدگی به آتش‌سوزی‌های مربوط به این ماده، از جمله روش‌های اطفای مناسب، تجهیزات حفاظتی و خطرات احتمالی مرتبط با اطفای حریق.
اقدامات رهاسازی تصادفی: توصیه هایی برای مهار، پاکسازی و روش های دفع مناسب در صورت ریزش، نشت یا رها شدن ماده.
جابجایی و انبارداری: دستورالعمل‌هایی برای شیوه‌های جابجایی ایمن، از جمله توصیه‌هایی برای تجهیزات حفاظت شخصی (PPE)، اقدامات احتیاطی برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض و شرایط نگهداری مناسب.
کنترل مواجهه/حفاظت شخصی: اطلاعات مربوط به محدودیت های مواجهه، کنترل های مهندسی، الزامات تهویه و تجهیزات حفاظت فردی توصیه شده (مانند دستکش، عینک، محافظ تنفسی) برای به حداقل رساندن خطرات مواجهه.
خواص فیزیکی و شیمیایی: جزئیات مربوط به خصوصیات فیزیکی ماده مانند ظاهر، بو، نقطه ذوب، نقطه جوش، حلالیت و پایداری.
اطلاعات سم شناسی: داده هایی در مورد اثرات بالقوه سلامت مرتبط با این ماده، از جمله سمیت حاد و مزمن، راه های قرار گرفتن در معرض، و علائم قرار گرفتن در معرض.
اطلاعات اکولوژیکی: اطلاعاتی در مورد اثرات زیست محیطی، ماندگاری، و پتانسیل تجمع زیستی ماده، و همچنین توصیه هایی برای دفع ایمن یا انتشار آن در محیط زیست.
ملاحظات دفع: رهنمودهایی برای دفع مناسب ماده یا ظروف آن، شامل مقررات قابل اجرا و روش های توصیه شده برای مدیریت زباله.
اطلاعات حمل و نقل: دستورالعمل های خاص برای حمل و نقل ایمن ماده، از جمله هرگونه الزامات نظارتی، بسته بندی، برچسب زدن و اقدامات احتیاطی مربوط به حمل و نقل.
اطلاعات نظارتی: اطلاعات مربوط به مقررات قابل اجرا، استانداردهای ایمنی، و هرگونه الزامات قانونی مرتبط با ماده.
اطلاعات دیگر: اطلاعات مرتبط اضافی، مانند مراجع، تاریخ آماده سازی یا آخرین ویرایش، و جزئیات تماس برای سوالات بیشتر.
MSDS ابزارهای ضروری برای اطمینان از ایمنی محل کار، جابجایی مناسب با مواد خطرناک و انطباق با الزامات قانونی هستند. آنها باید به راحتی برای کارگران، امدادگران اورژانس و افرادی که در ذخیره سازی، حمل و نقل یا استفاده از مواد خطرناک دخیل هستند در دسترس باشند